Alimentatie bij een scheiding

Scheiden en Alimentatie

Alimentatie is bij de meeste echtscheidingen een beladen onderwerp. Veelal vindt de betaler dat het bedrag van de alimentatie te hoog is en vindt de ontvanger dat het bedrag te laag is. Door tegenstrijdige belangen zullen beide partners zich zelden direct kunnen vinden in de hoogte van alimentatie. Veel discussie is ook het gevolg van het gevoel van onzekerheid over de nieuwe financiële toekomst. Want straks moeten twee huishoudens van hetzelfde inkomen als voor de scheiding gaan leven. Kunt u dan nog steeds dezelfde dingen blijven doen? En waar betaalt u straks de rekeningen van? Goede afspraken maken over de alimentatie is daarom van groot belang.

Partneralimentatie

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dan blijft u na de scheiding verplicht om financieel voor elkaar te zorgen. Indien u samenwoont dan geldt dit niet, mits u andere afspraken heeft vastgelegd in uw samenlevingscontract. Partneralimentatie gaat een rol spelen indien de inkomens van u en uw partner verschillen. De partner met het hoogste inkomen draagt bij aan de kosten van levensonderhoud van de partner met het laagste inkomen. De hoogte van de alimentatie is overigens niet bij wet geregeld. Wel zijn er normen vastgelegd in het Rapport Alimentatienormen (het zogenaamde Trema-rapport) van de expertgroep alimentatienormen. Deze normen dienen als leidraad.

De onderhoudsverplichting (alimentatieplicht) duurt maximaal 12 jaar. In uitzonderlijke gevallen kan deze periode door de rechter worden verlengd. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap zonder kinderen dat korter dan vijf jaar heeft geduurd, is de maximale termijn gelijk aan het aantal jaren dat het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft geduurd. Ook deze termijn kan door de rechter worden verlengd.

Deze huidige termijnen gaan per januari 2020 wijzigen nu het wetsvoorstel voor een kortere duur van de partneralimentatie is aangenomen. In het nieuwsartikel ‘Wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen’ vindt u alle actuele informatie over dit onderwerp.

Kinderalimentatie

Na de scheiding blijft u ook samen verantwoordelijk voor uw kinderen, zowel voor de zorg als voor de financiën. Ongeacht uw type relatie, dus of u nu getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap heeft of samenwoont met of zonder samenlevingscontract. Doel van de kinderalimentatie is dat uw kinderen zo veel mogelijk dezelfde dingen kunnen blijven doen als voor de scheiding. 

U bent wettelijk verplicht om door middel van alimentatie bij te dragen tot de 21e verjaardag van uw kinderen. Het kan voorkomen dat de afgesproken bijdrage voor de alimentatie eerder stopt, bijvoorbeeld als uw kinderen voor hun 21e verjaardag financieel zelfstandig worden. U kunt als ouders ook samen afspreken dat u langer dan de 21e verjaardag alimentatie blijft betalen, bijvoorbeeld omdat uw kinderen dan nog studeren.

Factoren van invloed op de alimentatie

Het berekenen van de alimentatie is afhankelijk van diverse (financiële) factoren:

  • Inkomen: welke eigen inkomsten zijn er aanwezig? Of is het mogelijk dat er in de toekomst zelf een inkomen verdiend gaat worden?
  • Behoefte: welk bedrag is er nodig om de huidige levensstandaard van de partner en de kinderen voort te zetten?
  • Draagkracht: hoeveel geld heeft u allebei te besteden en wat blijft over voor de alimentatie? Er kan wel een hele hoge behoefte aan alimentatie zijn, maar die moet wel ergens van betaald kunnen worden. 
  • Omgangsregeling: hoe vaak zijn de kinderen bij u of bij uw ex-partner?
  • Kindgebonden budget: dit wordt meegenomen in de berekening van de draagkracht van de ouder die dit budget gaat ontvangen.

Natuurlijk spelen in het bepalen van de hoogte van de alimentatie ook nog andere financiële vraagstukken een rol. Zo is het bijvoorbeeld ook belangrijk ook naar de toekomstige woonlasten te kijken om te bepalen welke draagkracht er straks is. Wat is er dan aan alimentatie haalbaar? Ook het eigen vermogen of eventuele schulden tellen mee. Net als hoe de belastingdienst tegen dit alles aankijkt.

Alimentatie bij de Scheidingsplanner

De Scheidingsplanner zal bij de berekening van een mogelijke alimentatie allereerst vragen naar de daadwerkelijke belangen van beide personen en de onderliggende drijfveren:

  • Wat heeft iemand nodig en waarom?
  • Wat kan iemand alimentatie betalen?
  • Hoeveel alimentatie moet er worden betaald?

Vervolgens worden deze gegevens transparant en voor beiden inzichtelijk verwerkt in een berekening van het besteedbaar inkomen na de scheiding. Hierbij houden we rekening met alle daadwerkelijke (voorspelde) uitgaven die beide partners na de scheiding hebben. Beide ex-partners kijken op die manier bij elkaar in de portemonnee en kunnen vervolgens samen beoordelen wat nu redelijk naar elkaar toe is. Dus niet redelijkheid op basis van bedachte globale richtlijnen, maar redelijkheid op basis van eigen inzicht en overleg. Uiteraard vergelijken wij vervolgens altijd de berekeningen en uitkomsten met de richtlijnen van het rapport Alimentatienormen.