Wat is voor kinderen belangrijk bij een scheiding?

Gepubliceerd op 05-02-2017 door de Scheidingsplanner

Een scheiding heeft veel impact op kinderen. Hun gezinsleven gaat er immers heel anders uitzien. De kinderen zien papa en mama niet meer dagelijks. Een mogelijke verhuizing naar een nieuwe woning. Misschien betekent de scheiding zelfs het gaan naar een nieuwe school. Naast de leeftijden en karakters van de kinderen wordt de impact uw scheiding op hun levens voornamelijk bepaald door de wijze waarop de ouders zelf met de scheiding omgaan. Kinderen vinden een scheiding nooit prettig, maar hebben echt langdurig last van het aanhoudende conflict tussen hun scheidende ouders. Wat is voor kinderen belangrijk bij een scheiding?

Luister voortdurend naar (de wensen van) uw kinderen

Goed naar jullie kinderen luisteren is niet alleen belangrijk tijdens het ‘paraplugesprek’ waarin jullie de kinderen vertellen dat jullie uit elkaar gaan. Kinderen kunnen bijvoorbeeld dichtklappen tijdens dit gesprek of door emoties overmand worden. De echte vragen komen meestal later. Het is van belang ook in het vervolg na het ‘paraplugesprek’ voldoende tijd vrij te maken voor jullie kinderen, zodat zij hun verhaal kwijt kunnen en hun zorgen kunnen delen. Wacht niet tot zij met hun vragen bij jullie komen, maar initieer regelmatig een gesprek met jullie kinderen. De kinderen zullen misschien niet altijd ingaan op een uitnodiging voor een gesprek, maar het is wel goed ze steeds deze mogelijkheid te bieden.

Stel uw kinderen gerust

Ook jullie kinderen zijn als alle andere kinderen onzeker over hun toekomst, los van jullie scheiding.

Neem de verantwoordelijkheid als samenwerkende ouders de kinderen gerust te stellen door aan te geven dat jullie zo goed mogelijk voor hen blijven zorgen. Ook al hebben jullie misschien nog niet alle antwoorden op hun vragen. Geef eerlijk aan dat jullie bepaalde zaken nog niet weten, maar dat jullie dit samen als hun ouders gaan regelen. Hoe vaak zie ik papa of mama, kan ik op dezelfde school blijven, wie gaat mij naar school of een feestje brengen en is er straks nog wel voldoende geld voor sport, voor hobby, voor vakantie…? Stel uw kinderen zoveel als mogelijk - en eerlijk - gerust.

Vertel jullie kinderen dat de scheiding niet hun schuld is

Veel kinderen zoeken de schuld van jullie scheiding bij zichzelf. Het is verstandig met regelmaat te benadrukken dat dit absoluut niet het geval is. Informeer jullie kinderen over het feit dat de scheiding niets met hun te maken heeft, maar met de problemen tussen papa en mama. Ook na de scheiding kan het noodzakelijk zijn dat jullie als ouders de kinderen hiervan blijven overtuigen. Kinderen kunnen namelijk langere tijd blijven geloven dat de scheiding hun schuld is.

Laat de kinderen contact houden met beide ouders

Het is logisch dat kinderen beide ouders minder regelmatig zien na een scheiding. Als het contact goed is en als het contact regelmatig plaatsvindt, hoeft dit geen probleem te vormen. Waar kinderen veel last van kunnen hebben, is als ze één van de twee ouders helemaal niet meer of zeer onregelmatig zien. Het is noodzakelijk te beseffen dat het voor jullie kinderen belangrijk is om goed contact te hebben met beide ouders. Het helpt jullie kinderen bij het aanpassen naar de nieuwe situatie en het voorkomt problemen op latere leeftijd. Kinderen kunnen een scheiding eerder verwerken en beter een plaats geven als hun ouders in staat zijn elkaar de ouderrol te gunnen.

Geef de kinderen een stem in jullie scheiding

Geef jullie kinderen de kans om zich te uiten en te vertellen wat zij belangrijk vinden. Schep hierbij niet te veel verwachtingen en geef aan dat jullie samen als hun verzorgende ouders uiteindelijk bepalen welke afspraken er gemaakt worden. Het belangrijkste is dat jullie kinderen zich gehoord voelen.