Ouderschapsplan wijzigen

Gepubliceerd op 27-06-2018 door de Scheidingsplanner

Tijdens het scheidingstraject hebben jullie als samenwerkende ouders een passend ouderschapsplan opgesteld op basis van de destijds geldende omstandigheden. Na verloop van tijd kan het voorkomen dat jullie het ouderschapsplan willen/moeten wijzigen. Bijvoorbeeld omdat bepaalde afspraken niet meer goed werken aangezien jullie kinderen ouder zijn geworden. Immers, over een kind van negen jaar oud worden andere afspraken gemaakt dan over een kind van vijftien jaar oud. Vastgelegde afspraken in het verleden kunnen niet meer aansluiten bij de nieuwe ontwikkelingsfases van jullie kinderen.

Redenen om het ouderschapsplan te wijzigen

Veel voorkomende redenen om het ouderschapsplan naar verloop van tijd te wijzigen zijn:

  • Behoeften van de kinderen veranderen, omdat ze ouder worden;
  • Met voeren van een duurzame samenleving met een nieuwe partner of wellicht een nieuwe huwelijk of geregistreerd partnerschap;
  • De gekozen co-ouderschap werkt in de praktijk niet (meer) voor de kinderen of voor jullie als ouders;
  • In de praktijk blijken bepaalde gemaakte afspraken toch niet werken voor jullie;
  • Eén van jullie als ouders heeft een andere baan aangenomen of andere werktijden gekregen waarmee de zorg- & omgangsregeling niet meer uitvoerbaar blijkt;
  • Eén van jullie kinderen gaat van de basisschool naar de middelbare school;
  • Eén van jullie als ouders gaat meer of minder verdienen, begint een eigen bedrijf;
  • Verhuizen naar een andere woonplaats in verband met een nieuwe relatie of een andere baan.

Ouderschapsplan evalueren

Het ouderschapsplan is een daarmee een groeiplan en zal met onder andere de toekomstige gezinsaanpassingen en financiële situaties moeten meebewegen. Het is belangrijk om het ouderschapsplan regelmatig te evalueren. Hoe werken de gemaakte afspraken voor alle betrokkenen uit? Wat kan/moet eventueel anders? Hoe ervaren de kinderen de gemaakte afspraken? Moeten we nieuwe afspraken vastleggen die beter aansluiten op een gewijzigde situatie? Door het ouderschapsplan periodiek te evalueren, houden jullie als ouders dit document actueel. Het kan hierbij handig zijn om bij het opstellen van het ouderschapsplan meteen de afspraak op te nemen dat jullie eens per jaar het plan te evalueren en waar nodig ook te wijzigen.

Ouderschapsplan (laten) wijzigen

Als jullie als samenwerkende ouders afspraken in het ouderschapsplan willen aanpassen, dan kan dat natuurlijk het beste in goed onderling overleg. Mocht dat niet geheel naar ieders tevredenheid verlopen kan De Scheidingsplanner daarbij professionele ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld voor een herberekening van kinder- en partneralimentatie omdat de zorgverdeling wijzigt of omdat één van jullie een nieuwe baan heeft gekregen met een gewijzigd inkomen. Of omdat jullie nog niet helemaal op één lijn ligt over de gewenste aanpassingen kan De Scheidingsplanner als neutrale en onafhankelijke gesprekspartner jullie helpen tot een faire en acceptabele regeling te komen. De begeleiding van De Scheidingsplanner is er dan op gericht om samen tot een aanvaardbare oplossing te komen. Hierbij toetst De Scheidingsplanner jullie vernieuwde ouderschapsplan aan de actuele wet- en regelgeving. Indien gewenst leggen we de nieuwe afspraken weer vast in een gewijzigd ouderschapsplan. Hiermee ontstaat er weer rust en zekerheid over ieders verantwoordelijkheden voor de zorg van jullie kinderen.