De verdeling van uw pensioen

Gepubliceerd op 04-09-2017 door de Scheidingsplanner

Het verdelen van het pensioen kan op onderstaande manieren:

Pensioenverevening

De Wet verevening Pensioenen bij Scheiding (wet VPS) stelt dat beide partners recht hebben op de helft van de ouderdomspensioenen die tijdens het huwelijk of tijdens het geregistreerd partnerschap zijn opgebouwd. Wat daarvoor is opgebouwd hoeft u niet te verdelen.
Het is mogelijk om een andere verdeling af te spreken dan ieder de helft. Er kan ook een andere vereveningsperiode worden afgesproken. Bijvoorbeeld als u al enige tijd geen gemeenschappelijke huishouding meer voert.
Deze gewenste afwijkingen kunnen zijn vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden of worden vastgelegd in (echt)scheidingsconvenant.

Pensioenverevening houdt in dat op het moment dat uw ex-partner met pensioen gaat, u de helft ontvangt van zijn/haar tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen. En uw ex-partner ontvangt, vanaf het moment dat u met pensioen gaat, de helft van uw tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen.

Verder geldt bij pensioenverevening dat als uw ex-partner overlijdt, u het aan hem/haar toebedeelde deel van uw ouderdomspensioen terugkrijgt. En dat u niet langer de helft van zijn/haar pensioen ontvangt. En als u zelf komt te overlijden, dan ontvangt uw ex-partner geen deel meer van uw ouderdomspensioen. Maar ontvangt hij/zij juist weer het eigen, volledige pensioen.

Pensioenconversie 

U kunt in plaats van het pensioen te verdelen, ook kiezen voor conversie. Conversie wil zeggen dat het door u opgebouwde pensioen wordt gesplitst in een zelfstandig pensioen voor u en een zelfstandig pensioen voor uw ex-partner.

Het verschil met pensioenverevening is dat u het pensioen van uw ex-partner ontvangt op uw eigen pensioendatum en niet op de pensioendatum van uw ex-partner. Voor uw ex-partner geldt uiteraard hetzelfde. Een ander verschil is dat u bij overlijden van uw ex-partner uw deel van zijn of haar pensioen blijft ontvangen. Daarentegen krijgt u het deel van uw pensioen, dat naar uw ex-partner ging, niet terug.
Bij pensioenconversie wordt het door u opgebouwde pensioen als het ware definitief gesplitst in een pensioenuitkering voor u en een pensioenuitkering voor uw ex-partner. De betrokken pensioenuitvoerder moet bereid zijn om medewerking te verlenen aan de uitvoering van pensioenconversie. De pensioenuitvoerder is daartoe niet verplicht, ook niet als u beiden akkoord bent.

Bijzonder partnerpensioen 

U heeft recht op het volledige partnerpensioen voor zover dat tot het einde van het huwelijk, het geregistreerd partnerschap, dan wel de samenleving (bij samenwoners) is opgebouwd.
Dit pensioen wordt aan u uitgekeerd na het overlijden van uw ex-partner.
Indien u kiest voor conversie dan kan het recht op bijzonder partnerpensioen daarin worden meegenomen.